Önemli Tarihler

Bildiri Kabul Başlangıç Tarihi

15 Kasım 2022

Bildiri Son Gönderim Tarihi (Yerinde Sunum)

03 Şubat 2023

Bildiri Son Gönderim Tarihi (Uzaktan Sunum)

06 Şubat 2023

Kabul Bildirimi İçin Son Tarih

06 Şubat 2023

Kongre Tarihi

9-11 Şubat 2023

Kongre Bildiri e-Kitabı Basım Tarihi

10 Mart 2023