IFEST Etik Bildirgesi

Kongre'nin amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi, güvenli ve etik bir ortamın sağlanabilmesi için tüm katılımcıları, sponsorları, konuşmacıları ve gönüllüleri aşağıda verilen kurallara uymaya davet ediyoruz.

 • Her türlü cinsiyet, etnik kimlik, yaş, engellilik hali, fiziksel görünüm, vücut ölçüleri ve din gibi konularda saldırgan söylemlerde bulunmayınız. Bu tür konularda insanlara rahatsızlık vermekten kaçınınız.
 • Başkalarını rahatsız edecek şekilde fotoğraf çekilmekten, çekmekten çekininiz.
 • Sunumlar başladıktan sonra tekrarlayıcı şekilde salonlara giriş çıkış yapmaktan kaçınınız. Sunumları bölmeyiniz.
 • Sponsorlar da, katılımcılar gibi rahatsızlık karşıtı önlemlere tabidirler. Stand görevlileri (gönüllüler dahil) uygun kıyafetler, üniformalar ve kostümler giymelidir.
 • Katılımcılar kendilerine veya başkalarına karşı rahatsızlık verici eylemlerde bulunulduğunu düşünüyorlarsa güvenlikten destek alabileceklerdir. Kongre görevlileri de bu konularda destek sağlayacaklardır.
 • Kongrede istenmeyen her türlü duruma karşı kongre görevlileri, özel güvenlik görevlileri ve kolluk kuvvetleri destek sağlayabilecektir. Lütfen, her türlü rahatsızlık uyandırıcı eylemden uzak durunuz.
 • Kongre kapsamında VIP konuklarımız için oluşturulacak Lounge alanlarının ilgili kişiler dışında kullanılmaması önemle rica olunur. Katılım türünüz itibari ile girmeniz uygun değilse lütfen zorluk çıkarmayınız.
 • Belli alanlarda sürekli içecek ve yiyecek ikramlarımız olacaktır. Seans aralarında ise kokteyller olacaktır. İkramlar tüm konuklarımıza açık ve ücretsizdir. Alırken lütfen etrafınıza rahatsızlık verecek eylemlerden kaçınınız.
 • Konferans görevlilerinin tüm çekiliş ve hediye etkinliklerine katılımları yasaklanmıştır. Etik olmadığını düşündüğümüz bu tür bir eylemde bulunulmaması rica olunur.
 • Kongre ile ilgili tüm sponsorluk ve standlı katılım bedelleri Batman Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığı ilgili banka hesaplarına yatırılmaktadır. Sponsorlardan yada katılımcılardan herhangi bir faaliyet karşılığında ücret talebinde bulunanları, Kongre kapsamındaki herhangi bir faaliyet karşılığında şahsi menfaat talep edenleri Kongre Düzenleme Komitesi'ne bildirmeniz ya da iic@batman.edu.tr e-posta adresine iletmeniz önemle rica olunur.
 • Kongredeki her türlü faaliyet gönüllülük esaslı olup herhangi bir kâr amacı gütmemektedir. Kongrede etik dışı her türlü davranış, menfaat ve çıkar sağlama faaliyeti katiyen yasaklanmıştır.