Akademik Kurul

Prof. Dr. Necmettin SEZGİN  

Doç. Dr. Serdar EKİNCİ

Doç. Dr. Yılmaz KAYA

Doç. Dr. Davut İZCİ

Doç. Dr. Cihat ÖZAYDIN

Araş. Gör. Sinan TAŞLI

Öğr. Gör. Emin AFŞİN

Öğr. Gör. Ammar ASLAN

Öğr. Gör. Selahattin Barış ÇELEBİ

Mehmet DURSUN, M.Sc.