Hedef Kitle

Kamu Bilişim Çalıştayı Hedef Kitlesi

 1. Belediyelerin Bilişim Teknolojileri Personeli
 2. Valiliklerin Bilişim Teknolojileri Personeli
 3. İl Kurum Müdürlükleri Bilgi İşlem Personeli
 4. Sanayi Kuruluşlarının Bilişim Teknolojileri Personeli
 5. Kamu ve Özel Hastanelerin Bilgi İşlem Personeli
 6. Strateji, Plan ve Politika Yapıcılar
 7. İlgili Bakanlıklar, Müdürlükler, Kamu Kurum ve Kuruluşları
 8. BT Profesyonelleri
 9. Sektör Temsilcileri
 10. Yerel Yetkililer
 11. Araştırmacılar